Đầu tư phát triển bất động sản cả nước năm 2013 tăng 19,8% so với năm trước | Phát triển bất động sản | Tăng trưởng | Đầu tư

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-21 12:03:33
诺基亚任命马尔科·韦林为CFO,今年已更换董事长和CEO|||||||

北京工夫 6 月 11 日动静,芬兰电疑收集装备制作商诺基亚公司周四暗示,已录用马我科 · 韦林(Marco Wiren)为新任 CFO。此前,诺基亚已正在本年改换了董事少战 CEO 人选。

▲ 诺基亚新任 CFO 韦林

诺基亚称,韦林将从本年 9 月 1 日起头代替卡利斯蒂安 · 普罗推 (Kristian Pullola),他此前正在芬兰工程公司瓦锡兰 (Wartsila)指导收电厂手艺部分。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa